Nocturne MSK, GUM en SMAK

doorYves

Nocturne MSK, GUM en SMAK

Vanaf 3 Jun 2021

Bezoek de eerste Europese overzichtstentoonstelling van Anna Bella Geiger , (°1933, Rio de Janeiro, Brazilië) één van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars in Brazilië. Sinds de jaren 1950 ontwikkelt ze een eigen beeldtaal waarin een kritische doorlichting van de Braziliaanse geschiedenis en identiteit samengaat met de ontwikkeling van experimentele technieken.

anna-bella-geiger

De kunstenares is een pionier van de Braziliaanse videokunst en wordt gerekend tot de eerste generatie conceptuele kunstenaars in Zuid-Amerika. Deze tentoonstelling omspant ruim 50 jaar en biedt met ruim 170 werken en uitgebreid overzicht van haar veelzijdige oeuvre.

Vanaf de jaren ’50 bouwde ze langzaam een oeuvre uit waarin experiment en engagement centraal staan. Al vroeg evolueerde haar informeel abstracte werk naar een verkenning van andere media, zoals fotogravure, fotomontage en video. De toegenomen artistieke vrijheid zorgde voor een thematische verbreding met aandacht voor de sociale en politieke werkelijkheid in Brazilië. Een zekere cultivering van haar perifere positie, als lid van een migrantengezin, met aandacht voor de huiselijke sfeer, in de marge van de Westerse moderniteit, liet een persoonlijke en politieke bevraging van het begrip identiteit toe. Deze wierp feministische, postkoloniale en antropologische vragen op die vandaag nog niets aan belang hebben ingeboet.

In samenwerking met het Museu de Arte in São Paulo (MASP).

Bovendien zal ook ‘Blind Date Sculpture Exchange‘ te zien zijn, het resultaat van een beeldenuitwisseling tussen leerlingen, studenten en kunstenaars van BUSO Sint-Rafaël, BLANCO/NUCLEO en SLAC Academie Leuven.

De tentoonstelling ‘Correspondances’ van Ronny Delrue vormde de aanleiding voor dit nieuwe project met de leerlingen van de blinden en slechtziendenschool BUSO Sint-Rafaël in Gent.

Elke eerste donderdag van de maand houden MSK Gent, GUM en S.M.A.K. de deuren open tot 22:00

Over de auteur

Yves administrator