Red 4000+2700m² bos in Gent

doorYves

Red 4000+2700m² bos in Gent

Teken onderaan de petitie!

UGent wil nieuwe studentenhomes bouwen op campus De Sterre aan Depintelaan waar nu 4176 m² bos is! Ondanks negatief advies en bezwaren van buurtbewoners, heeft de provincie de omgevingsvergunning goedgekeurd. 
Plus: 2.700 vierkante meter bos aan de Corneel Heymanslaan aan het UZ, naast Up-Kot.

Lees meer…

Als we niet snel handelen (= beroep aantekenen voor 18 september), wordt dus meer dan 4000 m² waardevol oud bos opgeofferd voor de bouw van een studentenhome op campus De Sterre (De Pintelaan, Gent)!

depintelaan up-kot
Depintelaan + Corneel Heymanslaan

 • Het Agentschap Natuur en Bos gaf een ongunstig advies aan de omgevingsvergunning. Het ANB oordeelt dat er voldoende bouwmogelijkheden zijn elders op de campus en dat de ontbossing dus vermijdbare schade zou toebrengen. Dit advies is bindend, maar werd door de provincie naast zich neergelegd.

 • Het bos aan de De Pintelaan is een van de acht ‘groenassen’ die Gent klimaatbestendig moeten maken. In zijn ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ zegt het Gentse stadsbestuur dat de as aan de De Pintelaan nog moet worden versterkt. Het kappen van een groot perceel bos staat dan ook haaks op deze visie.

 • De UGent heeft een ‘Biodiversiteitsplan 2020-2030’ waarin ze stelt een voorbeeldfunctie te willen vervullen door het groen en de biodiversiteit op haar terreinen te behouden en te versterken.
  De UGent gaat dus in tegen haar eigen doelstellingen.

 • Bovendien ontdekte de UGent onderzoeksgroep Labo voor Bos en Natuur dat verhoudingsgewijs kleine bossen meer koolstof in de bodem opslaan en meer ecosysteemdiensten per oppervlakte-eenheid leveren. “Het is dan ook erg belangrijk ze te koesteren en er zelfs bij te planten.”
  De UGent negeert eveneens haar eigen onderzoeksresultaten.

 • Het gerooide bos wordt gecompenseerd … in Zottegem en Lubbeek! En ja, ook met een veel kleiner bos op de campus zelf – nota bene naast het te rooien bos, maar dat nieuwe bos zal pas na ±50 jaar dezelfde boskwaliteit kunnen bieden aan de omgeving…

 • Het kappen van het bos is ook niet in lijn met het ‘Groenstructuurplan’ van Gent: “De groennorm bepaalt dat er voor elke inwoner van de stad Gent binnen een wandelafstand van 400 meter minstens 10 m² groen aanwezig moet zijn in een park dat minstens 1 ha groot is.”
  Dat is in de Gentse wijk Stationsbuurt-Zuid allesbehalve het geval.

 • Elf beroepschriften ingediend bij de Vlaamse Overheid tegen de omgevingsvergunning en het kappen van 4.000 vierkante meter bos voor een nieuwe studentenhome. Minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA), zal de finale beslissing moeten nemen.

 • De UGent wil een nieuwe studentenhome bouwen, deze keer op campus Heymans, op een plek waar, jawel, 2.700 m² bos staat! De aanvraag voor de omgevingsvergunning is lopende en bezwaar kan gratis ingediend worden tot 17 oktober. Meer info.

Lees het VRT-Nieuws hierover.

Overtuigd? Teken hier de petitie 1! Plus Teken hier de petitie 2!

Al 11000 mensen hebben ondertekend!

Over de auteur

Yves administrator